Inventarier

Altarpredikstolen i gustaviansk stil från 1796.

På predikstolen finns symbolerna tro, hopp och kärlek i form av korset, ankaret och hjärtat.Predikstolen

Sädesaxen och kalken är symboler för nattvarden.

Dopfunten och den lilla fristående predikstolen är tillverkad av Oslättforsbon Hans Dahlberg.

Orgelfasaden och spelbordet är från 1856. Orgelverket byttes ut år 1989.

Lampkronorna har inte elektriskt ljus utan kyrkan lyses upp av levande ljus.

Kyrkan har en enkel högtalaranläggning.

Kyrkklockan är tillverkad 1759 i malm.Kyrkklockan

Fortlöpande underhåll sker både invändigt och utvändigt.

Senast 2011 och 2012 har delar av kyrkan målats om invändigt. Elementen har bytts ut och väggarna under fönstren har målats. Det har även fönster, dörrar och pelare, samt sakristians tak och väggar.

2015 rappades kyrkan om utvändigt och vitmålades. Yttertaket målades.

2016 har de gamla träden på gården tagits ner och nya har planterats.

För mer information klicka här för att besöka Gästrikekustens Pastorats hemida