Oslättfors

Oslättfors bruk

Oslättfors kyrka ligger i det gamla bruket Oslättfors i Gästrikland c:a två mil nordväst om Gävle. Platsen är vackert belägen där Testeboån breder ut sig. Oslättfors var ett järnbruk från 1697 där man tillverkade spik och andra smidda varor.

På 1880-talet övergick bruket till skogs och jordbruk och många människor var sysselsatta. Den karaktäristiska bygatan kantas även idag av brukslängor, inspektorsbostaden med brukskontoret, en kvarn samt av brukskyrkan. Bruket hade förr skola och affär och dessutom ett tåg som stannade i Oslättfors.

Mitt emot kyrkan låg den stiliga herrgården, men tyvärr brann huvudbyggnaden ned på 1930-talet. Idag är övriga byggnader på bruket välrustade. Det gör Oslättfors bruk till en kulturhistoriskt välbevarad miljö. Men bruket är också levande med aktiva bybor som arbetar för Oslättfors än idag.

Inspektorsbostaden heter idag Lugnet och där bedrivs idag kursverksamhet och man hyr ut festlokalen vid t.ex. dop och bröllop. Många hyr kanoter i Smörnäs och paddlar på vattnen mot Oslättfors bruk där bruket med sin natur och vackra omgivningar är ett uppskattat utflyktsmål.

Oslättfors kyrka

När bruket behövde en kyrka byggdes först ett kapell och det invigdes på midsommaraftonen 1796. Kapellet flyttades till sin nuvarande plats år 1825 då också tornet byggdes till. Kyrkan tillhörde först bruket och brukspredikanten skötte gudstjänster och förrättningar. Den mest kände brukspredikanten hette Lars Paul Esbjörn. Han var starkt präglad av väckelsen och emigrerade 1849 till USA tillsammans med flera bruksbor. Under 1900-talet ägdes kyrkan av Korsnäs Marma AB.

Nu förvaltas Oslättfors kyrka av Oslättfors kyrkostiftelse. Stiftelsen bildades 1986 på initiativ av en grupp intresserade som ville bevara kyrkan. Den höll då på att förfalla och ingen var intresserad av att driva den men med ett startbidrag från Korsnäs samt med egna medel rustade man kyrkan. Sedan dess har stiftelsen fortsatt att arbeta för Oslättfors kyrka på ideell basis.

Stiftelsen

Stiftelsen har inga anställda utan det är kyrkostiftelsens medlemmar som turas om att vara kyrkvärdar vid förrättningarna.

Präster och musiker vid dop och vigslar engageras från Gävles församlingar.

Gudstjänst firas inte varje söndag men Hille församling håller i gudstjänster som firas på midsommarafton, första advent och nyårsafton.

För mer information klicka här för att besöka Gästrikekustens Pastorats hemida